image/jpeg

Организациите, които желаят да разработят и внедрят своя система за управление най-напред се сблъскват с изкушението сами да опитат да се справят със специфичната задача, но практиката показва, че едно подобно самостоятелно начинание крие много повече рискове, отнема много повече време и пари от използването на професионалните услуги на консултантска организация. В крайна сметка ползването на консултантските услуги спестява пари, разходи на човешки ресурси и време на всяка организация, стремяща се към получаването на международен сертификат.

1.Подготовка на фирми за изграждане и сертифициране на системи за управление съгласно: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, SA 8000, ISO/TS 16949, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22 000, HACCP, GMP, Еко хотел и др.

2.Интегрирани системи на основата на посочените стандарти   

3.Следсертификационно обслужване на фирмените системи за управление

4.Управление и развитие на човешките ресурси